Articles

Uit elkaar gaan : Kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex‐partners na de scheiding

Authors
  • Sara Symoens
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Piet Bracke orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

Hoewel de relatie tussen echtscheiding en mentale gezondheid reeds veel onderzocht werd, is nog weinig geweten over de rol van het echtscheidingsproces zelf. Deze studie beschouwt verschillende kenmerken van dit proces en hoe zij linken aan welzijn na echtscheiding: conflict, duur, initiatiefname, verhuizen, en gevoelens van (on)billijkheid betreffende de verdeling van de goederen. Data van het onderzoek “Scheiding in Vlaanderen” (SiV) werden gebruikt. Multi‐level regressies werden beperkt tot gescheiden mannen en vrouwen tussen 25 en 60 jaar oud, die maximaal 5 jaar geleden uit de echt scheidden (N=728). Resultaten tonen aan dat mannen en vrouwen die zelf het initiatief namen een beter welbevinden rapporteren, ook bij een gedeelde initiatiefname. Dit geldt ook voor wie de verdeling als billijk ervaart. Tegen de verwachting in, relateert conflict tijdens het proces, noch de duur van het proces aan welbevinden op lange termijn; maar voortdurend conflict met de ex‐partner wel. De resultaten beklemtonen de nood om de focus aangaande het echtscheidingsproces te verleggen van ‘snelheid’ naar ‘kwaliteit’.

Abstract :

Although the link between divorce and mental health has received a great deal of attention so far, still little is known about the process of divorce. This study considers different characteristics of it, and how they relate to post‐divorce wellbeing: conflict, duration, initiation, moving house, and feelings of (in)equity with regard to the division of goods. Data from the survey “Divorce in Flanders” (DIF) is used. Multi‐level regressions were limited to men and women aged 25 to 60 years who had divorced, but no more than 5 years ago (N=728). Results indicate that initiation relates to better mental health for both men and women, also in case of shared initiation. The same holds for when one perceives the division at divorce as fair. Contrary to expectations, duration, nor conflict in divorce is related to mental health in the long run; but continuing conflict is. Results stress a need to shift focus from ‘speed’ to ‘quality’ concerning the process of divorce.

How to Cite:

Symoens, S., Bastaits, K., Bracke, P. & Mortelmans, D., (2012) “Uit elkaar gaan : Kenmerken van het echtscheidingsproces en het welzijn van ex‐partners na de scheiding”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2(3), 1-22. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v2i3.18129

Downloads:
Download pdf
View PDF

1102 Views

129 Downloads

Published on
30 Mar 2012
Peer Reviewed
License