Articles

Voorhuwelijks samenwonen en echtscheiding in Vlaanderen

Authors
  • Martine Corijn
  • Inge Pasteels orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

De toename van het ongehuwd samenwonen ging in Vlaanderen samen met een verdere toename van het aantal echtscheidingen. Als het voorhuwelijks samenwonen een testfase zou zijn waarbij enkel de geslaagde koppels huwen, dan zou dit ongehuwd samenwonen de echtscheidingskans moeten verkleinen. In Vlaanderen stellen we vast dat kort ongehuwd samenwonen met de huwelijkspartner de echtscheidingskans niet beïnvloedt en dat langer ongehuwd samenwonen de echtscheidingskans verkleint. Vóór het eerste huwelijk ongehuwd samenwonen met een andere partner verhoogt echter wel de echtscheidingskans. Een jongere leeftijd bij het huwelijk en/of bij de geboorte van het eerste kind blijven eveneens factoren die het risico op een echtscheiding in het eerste huwelijk vergroten.

Abstract :

The increase of unmarried cohabitation went in Flanders along with a further increase of the number of divorces. If premarital cohabitation was a period to test the union with only the succesfull ones being converted into a marriage, then premarital cohabitation is supposed to decrease the divorce risk. In Flanders we observe that a short premarital cohabitation with the marriage partner does not affect the divorce risk, but that a longer premarital cohabitation effectively decreases the divorce risk. However, having cohabitated with another partner before the first marriage increases the divorce risk. A younger age at the frist marriage and/or at the birth of the first child remains a factor that increases the divorce risk.

How to Cite:

Corijn, M., Pasteels, I. & Mortelmans, D., (2012) “Voorhuwelijks samenwonen en echtscheiding in Vlaanderen”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2(5), 1-20. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v2i5.18131

Downloads:
Download pdf
View PDF

952 Views

124 Downloads

Published on
30 May 2012
Peer Reviewed
License