Articles

Contact tussen kleinkinderen en grootouders na echtscheiding

Authors
  • Maaike Jappens orcid logo
  • Jan Van Bavel orcid logo

Abstract

Grootouders spelen vaak een belangrijke rol in het leven van hun kleinkinderen. Na echtscheiding komen echter heel wat familierelaties mogelijk onder druk te staan. Dit artikel onderzoekt het verband tussen echtscheiding van ouders en contacten tussen kleinkinderen en grootouders. We baseren ons hiervoor op de antwoorden van meer dan 1000 kinderen tussen 10 en 25 jaar en hun moeder of vader in de survey ‘Scheiding in Vlaanderen’.  Resultaten tonen dat, in vergelijking met kinderen waarvan de ouders nog gehuwd zijn, kinderen met gescheiden ouders hun grootouders, vooral die van vaderskant, minder frequent zien. Sommigen verliezen zelfs alle contact.  De verblijfsregeling van kinderen blijkt een belangrijke rol te spelen: naarmate kinderen een groter of kleiner gedeelte van de tijd bij vader respectievelijk moeder wonen, zien zij ook de grootouders langs die kant meer of minder.

Abstract :

Grandparents play an important role in the lives of children, also when the parents of the grandchildren divorce. Rising divorce rates however raise concerns about the impact on family ties. Based on data from more than 1000 children between 10 and 25 years old and their parents participating in the survey “Divorce in Flanders”, this article investigates the association between a parental divorce and contacts between children and their grandparents. Results show that, compared to children whose parents are still married, children of divorced parents have less frequent contact with their grandparents, and especially paternal grandparents. In some cases all contact gets lost. The living arrangement of grandchildren seems to be decisive in this matter.

How to Cite:

Jappens, M. & Van Bavel, J., (2012) “Contact tussen kleinkinderen en grootouders na echtscheiding”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 2(6), 1-24. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v2i6.18132

Downloads:
Download pdf
View PDF

1072 Views

142 Downloads

Published on
02 Jun 2012
Peer Reviewed
License