Articles

De impact van opvoedingsstress en depressieve symptomen op de ouder‐kind communicatie van gehuwde moeders en vaders

Authors
  • Koen Ponnet orcid logo
  • Inge Pasteels orcid logo
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Griet Vanderheyden
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

In deze bijdrage gaan we na in welke mate opvoedingsstress en depressieve symptomen van gehuwde moeders en vaders een invloed hebben op de eigen communicatie met het kind (actoreffecten) en op de communicatie van de andere ouder met het kind (partnereffecten). Gegevens uit het project “Scheiding in Vlaanderen” van 196 niet‐gescheiden gezinnen werden geanalyseerd, waarbij gehuwde moeders en vaders hun eigen opvoedingsstress en depressieve symptomen beoordeelden, en waarbij de ouder‐kind communicatie door zowel het kind als de ouders beoordeeld werd.  Structurele vergelijkingsmodellen tonen aan dat zelfgerapporteerde opvoedingsstress de eigen ouder‐kind communicatie beïnvloedt (actoreffect), terwijl zelfgerapporteerde depressieve symptomen een impact hebben op de ouder‐kind communicatie van de andere ouder (partnereffect). Deze effecten zijn even sterk voor moeders en vaders: de samenhang tussen opvoedingsstress en depressieve symptomen enerzijds en ouder‐kind communicatie anderzijds is dus genderneutraal.  De resultaten hebben implicaties voor toekomstig onderzoek maar ook voor deskundigen. In toekomstige studies over ouder‐kind relaties moeten bij voorkeur zowel vaders als moeders betrokken worden. Ook opvoedingsondersteunende diensten moeten beide ouders in hun vizier nemen ongeacht of de hulpvraag van een van beide ouders komt. Partnereffecten geven immers aan dat zelfs milde vormen van depressieve symptomen van de ene ouder een impact kunnen hebben op de ouder‐kind communicatie van de andere ouder.

Abstract :

This study examines how parenting stress and depressive symptoms experienced by mothers and fathers influence their own (actor effects) and the partner’s (partner effects) parent‐child communication. Based on the Actor‐Partner Interdependence Model, data from 196 families were analyzed, with both parents rating their parenting stress and depressive feelings, and parents as well as children rating the open parent‐child communication.
Actor effects were found between parenting stress and open parent‐child communication, while partner effects were prominent between depressive symptoms and open parent‐child communication. The results provide no evidence for gender differences in the strength of the pathways to open parent‐child communication. Implications for future research and practitioners are provided.

How to Cite:

Ponnet, K., Pasteels, I., Bastaits, K., Vanderheyden, G. & Mortelmans, D., (2013) “De impact van opvoedingsstress en depressieve symptomen op de ouder‐kind communicatie van gehuwde moeders en vaders”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 3(1), 1-15. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v3i1.18133

Downloads:
Download pdf
View PDF

1125 Views

142 Downloads

Published on
30 Jan 2013
Peer Reviewed
License