Articles

Het sociaal leven van gescheiden ouders : wat is de rol van de verblijfsregeling ?

Authors: , ,

Abstract

Het is geweten dat het hebben van een partner en kinderen een effect heeft op iemands sociale leven. Maar
geldt dat ook voor gescheiden ouders? Zij hebben immers een ex‐partner en eventueel een nieuwe partner, en ze
hebben ook een specifieke verblijfsregeling die in acht genomen kan worden. De focus ligt in dit artikel op de
gedeelde verblijfsregeling die recent door de Belgische wetgever naar voren werd geschoven. Data van het
Scheiding in Vlaanderen‐onderzoek wordt gebruikt, waarin 1.506 gescheiden ouders werden geïnterviewd in
2009 en 2010. De resultaten tonen aan dat vooral gescheiden ouders binnen een gedeelde verblijfsregeling hun
sociaal leven op peil houden en sociaal geïntegreerd blijven. Deze gescheiden co‐ouders participeren meer in
sociale activiteiten en onderhouden beter hun sociale contacten.

Abstract : 

Social life is fostered by having a partner and children that create interactions and generate social
networks. For divorced parents, the question is whether these positive relationships remain. It is
important to consider custody arrangements in this case. The research question is how custody ar‐
rangements affect divorced parents’ possibilities to participate in social activities and to maintain
their social contacts. Focus is placed on the recent post‐divorce parenting model of joint physical
custody, taking Belgium as a pioneer case study. Data from the Divorce in Flanders survey of 2009‐
2010 are used (N = 1,506 divorced parents). Results show that joint physical custody helps divorced
parents to stay socially integrated. They engage in more social activities and maintain their social
networks.

Keywords:

How to Cite: Botterman, S. , Sodermans, K. & Matthijs, K. (2013) “Het sociaal leven van gescheiden ouders : wat is de rol van de verblijfsregeling ?”, Relaties en Nieuwe Gezinnen. 3(5). doi: https://doi.org/10.21825/reng.v3i5.18138