Articles

Partnereffecten op de arbeidsmarktparticipatie van gescheiden vrouwen

Authors
  • Griet Vanderheyden
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

In dit artikel wordt gekeken naar de mate waarin partners een invloed hebben op het vrouwelijke arbeidsaanbod.  Vanuit de economische principes van specialisatie en economische behoefte verwachten we dat het arbeidsaanbod van vrouwen negatief beïnvloed wordt door de arbeidstroeven van hun partner. Deze verwachtingen worden in het huidige artikel in een echtscheidingscontext geplaatst. We bekijken de samenhang tussen de arbeidstroeven van de mannelijke partner en het vrouwelijke arbeidsaanbod, en maken hierbij een onderscheid naar ooit‐ en nooit‐gescheiden vrouwen. Er wordt immers verwacht dat het meemaken van een scheiding zorgt voor een onafhankelijkheidseffect, waarbij de arbeidstroeven van de partner minder van belang zullen zijn in het arbeidsbeslissingsproces. Met de data van Scheiding in Vlaanderen (SiV) kunnen we enkel associaties tussen beide partners vaststellen. Deze associaties kunnen mogelijk ook voortspruiten uit een verschillend partnerselectieproces voor ooit‐ en nooit‐gescheidenen. We vinden dat vrouwen met een partner met een hoger inkomen minder vaak werken. Dit geldt zowel voor ooit‐ als nooit‐gescheiden vrouwen. Vrouwen waarvan de partner een hoger opleidingsniveau of een hoger arbeidsaanbod heeft, blijken zelf ook vaker te werken indien het gaat om een eerste huwelijk (nooit‐gescheiden), maar minder vaak indien het gaat om een nieuwe relatie (ooit‐gescheiden). Partners in nieuwsamengestelde gezinnen zijn dus heterogener op vlak van hun arbeidsaanbod en ‐troeven.

Abstract :

This article is about the influence of partners on women’s labour supply. Based on economic principles, we expect women’s labour supply to be negatively influenced by their partner’s labour market resources. In the current article, this association is analysed in a divorce context. We expect the labour supply of never‐divorced women to be more negatively affected by the labour market resources of their partners than the labour supply of repartnered women who experienced a divorce. Put differently, we expect the labour supply of ever‐divorced women to be less dependent upon their partner’s labour market resources. We determine some associations with data from Divorce in Flanders (DiF). Next to differences in partner effects, these associations can also be attributed to differences in the partner selection process between never‐divorced and ever‐divorced women. We find that women with a high‐income partner tend to work less often, regardless of having experienced a divorce. If their partner works more or has a higher educational level, never‐divorced women tend to work more often themselves. Ever‐divorced women, on the other hand, tend to work less often if their new partner works more or is higher educated.

How to Cite:

Vanderheyden, G. & Mortelmans, D., (2013) “Partnereffecten op de arbeidsmarktparticipatie van gescheiden vrouwen”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 3(9), 1-22. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v3i9.18243

Downloads:
Download pdf
View PDF

768 Views

91 Downloads

Published on
29 Sep 2013
Peer Reviewed
License