Articles

De opvoeding door gescheiden ouders en het welbevinden van het kind : wat is van tel ?

Authors
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo
  • Christine Van Peer

Abstract

Uit voorgaand onderzoek blijkt dat een effectieve opvoeding een positieve invloed heeft op het welbevinden van kinderen, ook na een ouderlijke echtscheiding. In deze studie gaan we ten eerste na of dit verband ook geldt voor kinderen van gescheiden ouders in Vlaanderen. Ten tweede onderzoeken we of zowel het geslacht van de ouder als de verblijfsregeling een verschil maken voor de associatie tussen ouderlijke opvoeding en welbevinden van kinderen na echtscheiding. We analyseren hiervoor een subsample van de dataset “Scheiding in Vlaanderen – SiV”, met informatie over 363 kinderen en hun gescheiden ouders. Uit de resultaten blijkt vooreerst dat voornamelijk ouderlijke steun positief gerelateerd is aan de zelfwaardering en levenstevredenheid van kinderen na een ouderlijke echtscheiding. Daarnaast vinden we ook dat de opvoeding door de vader even belangrijk is voor de zelfwaardering en levenstevredenheid van het kind als de opvoeding door de moeder, zowel voor kinderen in co-ouderschap als voor kinderen met een residentiële moeder en een niet‐residentiële vader.

Abstract :

From previous research, it has become clear that effective parenting has a positive impact on children’s well‐being, even after a parental divorce. In this study, we first investigate whether this association can also be found for children of divorced parents in Flanders. Secondly, we examine whether gender of the divorced parent and custodial arrangements could result in some heterogeneity regarding this association. Therefore, we analyze a subsample of the “Divorce in Flanders – DiF” dataset, which provides information on 363 children and their divorced parents. Results reveal that parental support has a positive impact on children’s self‐esteem and satisfaction with life. Furthermore, the parenting of the father appears to be as important for children’s self‐esteem and satisfaction with life as the parenting of the mother. This holds for children in joint custody as well as for children with a residential mother and a non‐residential father.

How to Cite:

Bastaits, K., Mortelmans, D. & Van Peer, C., (2013) “De opvoeding door gescheiden ouders en het welbevinden van het kind : wat is van tel ?”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 3(10), 1-29. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v3i10.18244

Downloads:
Download pdf
View PDF

2339 Views

447 Downloads

Published on
30 Oct 2013
Peer Reviewed
License