Articles

De invloed van ouderlijke echtscheiding op schoolloopbanen

Authors: , ,

Abstract

In dit onderzoek wordt de invloed van een echtscheiding op drie scharniermomenten in de schoolloopbaan van kinderen onderzocht aan de hand van data van het onderzoeksproject Scheiding in Vlaanderen. De resultaten tonen aan dat kinderen van gescheiden ouders significant minder kans hebben om een ASO‐richting te volgen in het secundair onderwijs en om een diploma hoger onderwijs te behalen. De effecten van een echtscheiding op de onderwijsuitkomsten van kinderen verschillen naargelang het opleidingsniveau van ouders: kinderen van laagopgeleide ouders ondervinden een sterker negatief effect van een echtscheiding op hun schoolloopbaan dan kinderen van hoogopgeleide ouders. Leerlingen die reeds een moeilijkere positie hebben in het onderwijs, lopen hierdoor het risico nog verder achterop te geraken. De resultaten benadrukken de nood aan meer aandacht voor de thuissituatie van kinderen in het Vlaams onderwijsbeleid.

Abstract :

The influence of divorce on three key moments in children’s educational careers is investigated in this article. Data of the research project Divorce in Flanders are used to investigate this relationship.  The results demonstrate that children of divorced parents have a lower probability of following a general track in secondary school and attaining a degree of higher education. Further, the results show that the effects of divorce on the educational outcomes of children differ according to parents’ educational level. Children of lower educated parents are more negatively affected by a parental divorce than children of high educated parents. So, to put it differently, children who already struggle more in school on average, risk even more difficulties when parents divorce. The results stress the need for more policy attention for children’s family life.

Keywords:

How to Cite: Havermans, N. , Vanassche, S. & Matthijs, K. (2013) “De invloed van ouderlijke echtscheiding op schoolloopbanen”, Relaties en Nieuwe Gezinnen. 3(12). doi: https://doi.org/10.21825/reng.v3i12.18246