Articles

Het professioneel zorg‐ en psychofarmacagebruik van gescheiden vrouwen en mannen : wat is de rol van informele steun ?

Authors
  • Veerle Buffel orcid logo
  • Elien Colman
  • Piet Bracke orcid logo

Abstract

Deze studie vergelijkt het zorg‐ en psychofarmacagebruik omwille van psychische klachten van gescheiden personen (met een nieuwe partner of alleenstaand) met gehuwden. Binnen het theoretisch kader van de crowding‐in/out hypothesen, stellen wij ons de vraag of de beschikbaarheid van informele steun professioneel zorggebruik aanmoedigt of substitueert. Logistische regressieanalyses werden uitgevoerd afzonderlijk voor mannen (N=3020) en vrouwen (N=3450) met het contacteren van een huisarts, psychiater, psycholoog en psychofarmacagebruik als afhankelijke variabelen. Gescheiden alleenstaanden rapporteren het hoogste zorg‐ en psychofarmacagebruik.  Gescheiden vrouwen (en vooral alleenstaande) contacteren vaker een huisarts, psychiater en psycholoog, ongeacht hun mentale gezondheid, informele steun en sociaaleconomische achtergrond. Vrouwen die kunnen rekenen op emotionele steun van familie en niet‐familieleden zijn meer geneigd om een huisarts te contacteren. Bij mannen beïnvloedt de aanwezigheid van emotionele steun van leden buiten de familie het contacteren van elk type van zorgverlener. Deze bevindingen zijn in lijn van de crowding‐in hypothese.

Abstract :

This study compares mental health care and psychotropic drug use of the divorced (re‐partnered or single) to the married. Within the theoretical framework of crowding in/out thesis, we question whether the availability of informal support, facilitates or substitutes formal care seeking. Logistic regression analyses were performed for women (N=3450) and men (N=3020) to determine the correlates of contacting a GP, a psychiatrist, a psychologist and taking psychotropic drugs. Divorced singles report the highest mental health care and psychotropic drug use. Divorced women (especially singles) contact more often each type of health care provider, regardless of their mental health, informal support and socio‐economic background. Women who can rely on the support of family and non‐family members are more inclined to contact a GP. With regard to men, informal support of non‐family members positively influences each type of care seeking. These findings are in line with the crowding‐in thesis.

How to Cite:

Buffel, V. & Colman, E. & Bracke, P., (2014) “Het professioneel zorg‐ en psychofarmacagebruik van gescheiden vrouwen en mannen : wat is de rol van informele steun ?”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 4(2), 1-33. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v4i2.18248

Downloads:
Download pdf
View PDF

684 Views

102 Downloads

Published on
29 Jun 2014
Peer Reviewed
License