Articles

Kennis over en gebruik van professionele echtscheidingsbemiddeling in het licht van de wet van 18 juli 2006

Authors
  • Inge Pasteels orcid logo
  • Sam Smit
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

Sinds 2001 is professionele echtscheidingsbemiddeling wettelijk erkend als mogelijk onderdeel van een echtscheidingsprocedure. Op basis van gegevens van het project “Scheiding in Vlaanderen” gaan we na wie op de hoogte is van de mogelijkheid tot bemiddeling en wie er vervolgens ook gebruik van maakt. Hierbij hebben we aandacht voor de wetswijziging van 18 juli 2006 die de rechter verplicht ouders die gaan scheiden te informeren over professionele echtscheidingsbemiddeling. Uit de resultaten blijkt dat hoogopgeleiden vaker professionele echtscheidingsbemiddeling kennen. Professionele echtscheidingsbemiddeling vervolgens ook gebruiken komt meer dan gemiddeld voor wanneer de vrouw van het ex‐koppel hoger opgeleid is. Bovendien is de doelgroep die in het vizier was door de wet van 2006 bereikt. Ouders zijn na de wetswijziging meer op de hoogte van professionele echtscheidingsbemiddeling dan andere (ex‐)koppels. Gezien er een duidelijk effect te merken is van de informatieverstrekking door rechters op het kennen van bemiddeling lijkt het aangewezen de informatieplicht te veralgemenen. Meer nog echter lijkt het aangewezen professionele echtscheidingsbemiddeling te integreren in een ruimer aanbod van echtscheidingszorg waarin alle relevante organisaties krachten bundelen om geïnformeerde keuzes en kwaliteitsvolle echtscheidingstrajecten na te streven.

Abstract : 

Since 2001, professional divorce mediation is legally recognized as a possible part of a divorce procedure. Based on data from the study "Divorce in Flanders" we examine who is aware of the possibility of mediation and who is using it. We highlight the amendment of 18 July 2006 that obligates the judge to inform parents who are divorcing about the possibility of professional divorce mediation. The results show us that higher educated persons have more knowledge about professional divorce mediation. The use of professional divorce mediation subsequently comes more than average when the wife of the ex‐couple is higher educated. Moreover, the target group of the amendment of 18 July 2006 is reached. After the amendment, parents are better informed about the possibility of divorce mediation than other divorcing couples. Given a clear effect of the provision of information by judges on the knowledge and also on the use of mediation for this target group, it seems appropriate to generalize the obligation to inform about this specific procedure. Furthermore it’s important to integrate professional divorce mediation as one alternative in a wide range of relevant organizations so individuals can reach an informed decision as well as a high quality divorce trajectory.

How to Cite:

Pasteels, I., Smit, S., Bastaits, K. & Mortelmans, D., (2014) “Kennis over en gebruik van professionele echtscheidingsbemiddeling in het licht van de wet van 18 juli 2006”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 4(4), 1-30. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v4i4.18250

Downloads:
Download pdf
View PDF

1140 Views

120 Downloads

Published on
30 Dec 2014
Peer Reviewed
License