Articles

Voor eeuwig en altijd ? : Houdingen omtrent huwen en scheiden bij Vlaamse jongeren met gehuwde en gescheiden ouders

Authors
  • Lindsay Theunis orcid logo
  • Maaike Jappens orcid logo
  • Bente Vandenbroeck
  • Jan Van Bavel orcid logo

Abstract

Op basis van antwoorden van 874 jongeren (14‐ t.e.m. 25‐jaar) in de survey ‘Scheiding in Vlaanderen’ (N = 874) onderzochten we verschillen in de houdingen ten aanzien van huwen en scheiden tussen jongeren met gehuwde en jongeren met gescheiden ouders. Daarnaast gingen we ook na of de mate van ouderlijk conflict en de kwaliteit van de ouder‐kindrelaties een rol spelen en zoomden we dieper in op verschillen in houdingen binnen de groep echtscheidingsjongeren. Vooral de echtscheiding op zich blijkt van belang te zijn: jongeren met gescheiden ouders willen vaker niet trouwen, schatten hun eigen echtscheidingskans hoger in en nemen liberalere houdingen aan ten opzichte van het huwelijk dan jongeren waarvan de ouders nog steeds gehuwd zijn. Verschillen tussen echtscheidingsjongeren onderling worden voornamelijk verklaard door de verblijfsregeling en de mate waarin de jongere nog steeds geraakt wordt door de echtscheiding.

Abstract :

Based on data obtained from 14 to 25 year olds in the survey ‘Divorce in Flanders’ (N = 874), we investigated the relationship between adolescents’ attitudes towards marriage and divorce and the marital status of their parents. We also examined whether parental conflict and parent‐child relationships play a role and we took a closer look at differences within the group of adolescents with divorced parents. Parental divorce as such appeared to be a major factor: adolescents from dissolved families are less willing to marry, perceive their chance of ever getting divorced as higher and have more liberal attitudes towards marriage than adolescents from intact families. Differences among children of divorce are related to the residence arrangement and to the way they are coping with the divorce.

How to Cite:

Theunis, L. & Jappens, M. & Vandenbroeck, B. & Van Bavel, J., (2015) “Voor eeuwig en altijd ? : Houdingen omtrent huwen en scheiden bij Vlaamse jongeren met gehuwde en gescheiden ouders”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 5(1), 1-24. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v5i1.18257

Downloads:
Download pdf
View PDF

1101 Views

117 Downloads

Published on
30 Mar 2015
Peer Reviewed
License