Articles

Sporen van ouderverstoting in het SiV‐onderzoek

Authors
  • Kim Bastaits orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo
  • Inge Pasteels orcid logo

Abstract

Inzicht in ouders en kinderen die geen contact meer hebben na scheiding blijft onderbelicht in het huidige familieonderzoek. Een erg specifieke vorm van een gebrek aan contact is ouderverstoting. Hoewel enkele studies dit thema al belicht hebben, blijft dit onderzoek schaars en kent het methodologisch beperkingen. Met deze studie willen we dan ook bijdragen aan onderzoek naar ouderverstoting en vertrekken we vanuit de grootschalige multi‐actorstudie ‘Scheiding in Vlaanderen – SiV’. Twee onderzoeksvragen worden beantwoord: (1) “Wat is de prevalentie van het vermoeden van ouderverstoting na scheiding in Vlaanderen?” en (2) “Hangt het vermoeden van ouderverstoting samen met een specifiek scheidingsproces?”.
Daartoe analyseren we gegevens van zowel ouders (n = 1172) als kinderen (n = 499). Als eerste worden bivariate analyses uitgevoerd om de prevalentie van een vermoeden van ouderverstoting na te gaan bij zowel ouders als kinderen. Daarna wordt een multiple correspondentie‐analyse gebruikt om inzicht te verwerven in de eventuele samenhang van een vermoeden van ouderverstoting met het scheidingsproces. Hoewel een vermoeden van ouderverstoting niet vaak voorkomt, rapporteren zowel ouders als kinderen dat dit vaker voorkomt bij vaders dan bij moeders. Kinderen rapporteren wel hogere percentages dan ouders. Daarnaast blijkt ook dat een vermoeden van ouderverstoting vaker voorkomt bij een problematisch scheidingsproces.

Abstract :

Previous research on parent‐child relationships after divorce mainly concentrated on parents and children who still have contact. Nevertheless, few studies have focused on the non‐contact between parents (mostly fathers) and children after divorce. A very specific form of non‐contact is parental alienation, on which research is very scarce and limited to small samples. So, with this study, we will investigate parental alienation after divorce for a large, multi‐actor sample from the “Divorce in Flanders”‐project. Two research questions will be answered: (1) “What is the prevalence of parental alienation towards mothers as well as towards fathers after divorce?” & (2) “How are characteristics of the divorce process related to parental alienation?”.  We integrate two perspectives in this paper by analyzing a parent‐dataset (n = 1172) as well as a child‐dataset (n= 499). First, we establish the prevalence of parental alienation with bivariate analyses. Second, multiple correspondence analyses are used to gain insight in the association between the divorce process and parental alienation. Results indicate that parental alienation affects a small group of families and father alienation is more common than mother alienation. Moreover child reports are higher than parent reports. Regarding the association between parental alienation and the divorce process, it is found that parental alienation is more common amongst problematic divorce processes.

How to Cite:

Bastaits, K., Mortelmans, D. & Pasteels, I., (2016) “Sporen van ouderverstoting in het SiV‐onderzoek”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 6(3), 1-29. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v6i3.18261

Downloads:
Download pdf
View PDF

1289 Views

143 Downloads

Published on
29 Sep 2016
Peer Reviewed
License