Articles

Mijn partner is (g)een vreemde vogel : Endogamie en relatieontbinding in België

Authors
  • Layla Van den Berg orcid logo
  • Dimitri Mortelmans orcid logo

Abstract

Voorgaand onderzoek naar de rol van partnerkeuze in relatieontbinding toont aan dat partners die afkomstig zijn uit verschillende herkomstgroepen doorgaans een hogere kans hebben om uit elkaar te gaan. Deze onderzoeken focussen zich echter voornamelijk op huwelijken en het blijft daarom onduidelijk of dezelfde dynamieken zich ook aftekenen binnen ongehuwd samenwonende koppels en wat de rol is van voorhuwelijks samenwonen. Dit artikel bestudeert de samenhang tussen partnerkeuze en relatieontbinding voor een steekproef van koppels die voor de eerste keer huwden of ongehuwd gingen samenwonen tussen 1999 en 2001. De data zijn afkomstig uit de Belgische Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid en geven informatie over de ontbindingskansen van gehuwd en ongehuwd samenwonende koppels met minstens één partner van Belgische, Zuid‐Europese, Turkse, Marokkaanse, Congolese, Burundese of Rwandese afkomst. Aan de hand van survival analyse en multivariate event history modellen gaat dit onderzoek na of ontbindingskansen verschillen tussen endogame en gemengde koppels en of deze dynamieken gelijkaardig zijn over de verschillende relatietypes heen. De resultaten geven aan dat endogame koppels de laagste ontbindingskansen hebben als het gaat om een huwelijk zonder substantiële periode van voorhuwelijks samenwonen. Voor koppels die ongehuwd samenwonen of huwden na een periode van ongehuwd samenwonen zien we dit patroon echter niet terugkomen en zijn verschillen naar partnerkeuze beperkter of zijn het net de gemengde koppels die lagere ontbindingskansen hebben. Na controle voor relevante achtergrondkenmerken blijkt vooral voor gemengde koppels de kans op relatieontbinding sterk te verschillen naar relatietype.

Abstract : 

Previous studies on the role of partner choice in relationship dissolution have shown that partners who come from different ethnic groups usually have a higher chance of separating. However, these studies focus on marriages and it therefore remains unclear whether the same dynamics can be seen in unmarried cohabiting couples or what the exact role of this period of premarital cohabitation is. This article examines the relationship between partner choice and relationship dissolution in a sample of couples who married for the first time or started living together without being married between 1999 and 2001. The data comes from the Belgian Crossroads Bank of Social Security and give information on union dissolution among married and unmarried cohabiting couples with at least one partner of Belgian, Southern European, Turkish, Moroccan, Congolese, Burundian or Rwandan descent. Based on survival analysis and multivariate event history models, this study examines whether dissolution chances differ between endogamous and mixed couples and whether or not these dynamics are different across relationship types. The results indicated that endogamous couples have the lowest chance of dissolution when it comes to marriages without a substantial period of premarital cohabitation. For couples who were unmarried cohabiting or married after a period of unmarried cohabitation, we did not find this pattern and differences in partner choice are more limited or we observe the mixed couples to have elevated dissolution chances. After checking for relevant background characteristics it turns out that especially for mixed couples, the chance of relationship dissolution appears to differ strongly according to relationship type.

How to Cite:

Van den Berg, L. & Mortelmans, D., (2020) “Mijn partner is (g)een vreemde vogel : Endogamie en relatieontbinding in België”, Relaties en Nieuwe Gezinnen 10(1), 1-31. doi: https://doi.org/10.21825/reng.v10i1.18263

Downloads:
Download pdf
View PDF

1641 Views

176 Downloads

Published on
29 Mar 2020
Peer Reviewed
License