Volume 60 • Issue 1 • 1985 • De molen en de molenaar in de evolutie van de twintigste eeuw (E. De Kinderen)

Inhoud

R.v.d. LINDEN Oostvlaamse Zanten 60 jaar p2

R.v.d. LINDEN In memoriam Cl. V. I. TREFOIS. Briefwisseling Cl. Trefois en Pol de Mont. Bibliografie p3

L . BEYENS & A. ELOY Huldebetoon Renaat van der Linden. Teksten van E. De Cuyper, G. Weze, J. Van Haver, W. Dezutter,

K. Berckmoes, Oscar Busschop, Renaat v.d. Linden p17 

Volkskundige enquêtes in Vlaanderen

E. DE KINDEREN De molen en de molenaar in de evolutie van de twintigste eeuw p33

R. HAESERYN Volkskunde in het buitenland. I. Het museum van het plattelandsleven van het district Lublin te Slawinek p43

R.v.d. L INDEN Eerste intern. Kongres voor Mytologie in Frankrijk p47

R. v.d. LINDEN Vijf katalogen van 1984 p48

K. VELLE Baron de Poederlé ( 1 7 42- 1 8 13) en de metereologie en geneeskunde in de late 18de eeuw 49

O.V.Z. driemaandelijks. Luc BEYENS sekretaris. A. de Cockfonds. Boekenbeurs Geraardsbergen p53

R. VAN DE WALLE & R. DEVRIENDT-MORES

Kanttekeningen bij een tentoonste ling "Van Minnespel tot Kinderspel " p54 

Boekbespreking

]. GELIS L'Arbre et Ie fruit. La naissance dans l’occident moderne. L. DE COCK & A.G. HOMBLE p58