Volume 60 • Issue 2 • 1985

INHOUD

Europalia '85 – España p62

M. DAEM. De Broederschap van St.-Jakob in Compostella te Gent p63

W.L BRAEKMAN. Een Oostvlaams «Medecijn boeck» uit de zestiende eeuw p75

CL KARNOOUH. Volkskunde en natie : Een allegorische wordingsgeschiedenis p91

Kongres «Eros und Liebe im Märchen» p104 

ZOEKEN EN ZANTEN

]. VAN EFFELTERRE. Bijgeloof van vissers

P. HUYS. Liedeken van den Snuijftoback

G. VAN BULCK Een moordlied betreffende Landru 

BOEKBESPREKINGEN

F. SANTY/A OSAER Met vlag en wimpel. De banistiek van de christelijke arbeidersbewegingin Vlaanderen. R.v.d.L. p108

S. DE COCK Dorpsboek Kruibeke 1 900- 1945. AE. p111

P. VAN DE WOESTI]NE/L. JOCQUE. Koninklijke Harmonie Amicitia, Eeklo 1881-1981 . A.E. p111

J. DE BAETS/K PYNCKELS. Eekloos Dialectwoordenboek. J. Van Keymeulen p112

R DASCOlTE. Religion et traditions populaires dans la région du Centre. R. v. d. L 113

L PETZOLDT. Volkstümliche Feste. Eln Führer zu Volksfesten, Märkten und Messen in Deutschland - en andere publikaties. R. v. d. L p114

S. TOP. De Bende van Bakelandt in de geschiedenis, verhaal. D. Lamarcq p115

S. TOP. Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspekten van de marktzanger i n Vlaanderen (1750-1950). E. Demoen. p117

J.L VAN BELLE. Dictionnaire des signes lapidaires, Belgique et Nord de la France. M.C. Lalemand p118