Volume 60 • Issue 4 • 1985

Volkskundige enquĂȘtes in Vlaanderen

R van der LINDEN en A. D'HOKER. Het exlibris of boekmerk p182

E. DHANE S. Kristus op de palmezel. Addenda (2) p215

K VELLE. Het spreekwoord als bron voor de sociale geschiedenis. Casus: spreekwoorden rond lichaam, ziekte, gezondheid, geneesheren en apotekers p219

Bondsleven

KB.O.V. 50 jaar. Oproep voor exlibrissen van heem- en volkskundigen p233

Lidmaatschap '86. Som blijft gelijk. Inkomsten stijgen. Steunleden en weldoeners p232

Internationale muziekprijs voor Paul COLLAER. R.v.d.L. p233

In Memoriam

A.G. Homblé. Redaktie p216

E. Van den Driessche. Bibliografie. P233

Boekbesprekingen

H. BOONE. De doedelzak. J.v.E. & R.v.d.L.

Bakelandt polemiek. Laatste aflevering. D. LAMARCQ

Volkshuisvesting in Gent. 80 jaar Gentse Mij voor Huisvesting. M. DAEM

Werken Barmhartigheid: 650 jaar Alexianen. V. Van deputte