Articles

Inleiding bij het themanummer over de geschiedenis van de technieken.

Johan David

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Het identificeren van technische voorwerpen. ID-DOC helpt.

Johan David and Marijke Wienen

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Van verzamelaar en de geschiedenis van technieken. Enkele persoonlijke stellingsnamen.

Patrick Viaene

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Geschiedenis van de technieken en museumbeleid.

Johan David

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

De weg naar een nieuwe bron voor inventarisatie en studie van oudere technieken.

René De Herdt

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

De technische gebouwen bewaren.

Guido Deseijn

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Van dagverse verf en restauratierobotten.

Peter Eyskens

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Experimenteren, demonstreren, amuseren.

Johan David

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Onderzoek naar de geschiedenis van de technieken in de kunstgeschiedenis.

Linsey Desmet

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)

Een ambacht 'leren' in het Openluchtmuseum van Bokrijk.

Annick Boesmans

2001-06-18 Volume 76 • Issue 3 • 2001 • Mens en Techniek: een ondeelbare eenheid (Themanummer)