Articles

Rituele planten in de volkscultuur.

Author:

Abstract

Rituele planten zijn planten die een rol speelden of nog steeds spelen in de religieuze beleving van de mens. Op dergelijk natuurgeloof werd eeuwenlang neergekeken, want de superioriteit van het monotheïsme over andere godsdiensten werd als evident beschouwd, maar die denigrerende visie is in de twintigste eeuw wel grondig gewijzigd. In de culturele antropologie neemt men nu aan dat elk volk een soort 'religie' belijdt en dat elk cultuurvolk een oorsprongsmythe heeft, waarin de natuur een belangrijke rol speelt. Men ziet nu ook in dat de heidense godsdiensten ook mysteriegodsdiensten waren, die gretig gebruik maakten van natuurelementen als symbolen.

Keywords:

How to Cite: De Cleene, M. (2002) “Rituele planten in de volkscultuur.”, Oostvlaamse zanten. 77(2).