Articles

De strafrechtelijke beteugeling van smaad en beledigingen in Vlaanderen in de negentiende eeuw: een verkenning.

Author:

Abstract

Gerechtelijke archieven blijken niet alleen rijke bronnen te zijn voor rechtshistorisch onderzoek maar bovendien bijzonder revelerend voor de studie van menselijke gedragingen en aanvullende informatie bieden voor het onderzoek van sociale verhoudingen, voor de studie van normering, conflictbeheersing, sociale controle en repressie binnen bepaalde gemeenschappen, voor de studie van verschillende aspecten van het dagelijks leven (materiële cultuur, taalgebruik, religiositeit) of voor onderzoek in verband met de rol van de vrouw.

Keywords:

How to Cite: Velle, K. (1998) “De strafrechtelijke beteugeling van smaad en beledigingen in Vlaanderen in de negentiende eeuw: een verkenning.”, Oostvlaamse zanten. 73(3).