Articles

Woorden en waarden, processen rond verbaal geweld binnen en buiten de herberg gevoerd voor de Gentse schepenbanken tussen 1770 en 1774.

Author:

Abstract

In recente studies wordt gesteld dat beledigingen een sleutel vormen tot de
geschiedenis van waardensystemen. Binnen in de herberg leek een bijzondere vorm van verbaal geweld te bestaan die, in tegenste lling tot wat daarbuiten gebeurde, bijna steeds in een vechtpartij uitmondde.

Keywords:

How to Cite: Van Bossche, M. (1998) “Woorden en waarden, processen rond verbaal geweld binnen en buiten de herberg gevoerd voor de Gentse schepenbanken tussen 1770 en 1774.”, Oostvlaamse zanten. 73(3).