Articles

Enkele bedenkingen bij Vlaamse spot- en hekelvertelsels.

Author:

Abstract

Voor de ontsluiting van de nationale vertelrepertoires wordt algemeen het classificatiesysteem van Aarne Thompson' gehanteerd. Daarin worden de volksverhalen in 5 hoofdcategorieën opgesplitst.

Keywords:

How to Cite: Lox, H. (1998) “Enkele bedenkingen bij Vlaamse spot- en hekelvertelsels.”, Oostvlaamse zanten. 73(3).