Articles

Alfons Ryserhove (1920-1997).

Author:

Abstract

Het dood prentje van de verdienstelijke auteur en vorser tekent o.a. deze waarden: je innige liefde voor je vrouw, je onvoorwaardelijke genegenheid voor
kinderen en kleinkinderen, je boeken en verzamelingen, spreekbeurten, streekgeschiedenis, je Vlaanderen ...
 

Keywords:

How to Cite: Van der Linden, R. (1998) “Alfons Ryserhove (1920-1997).”, Oostvlaamse zanten. 73(1).