• Show Filter Options

Articles

Blauwe energiepillen slikken: de dialectiek van menselijke energie in The Matrix-trilogie

Reuben Martens

2016-03-15 Volume 70 • 2016 • 45-59

Een “ordo sine ordine”? Nieuwe perspectieven op de ontwikkeling van de benedictijnse kloosterorde in de hoge middeleeuwen

Johan Belaen

2016-03-15 Volume 70 • 2016 • 5-24

Metonymie is geen stijlfiguur: metonymie is overal: Wat letterkundigen van taalkundigen kunnen leren (en andersom)

Josefien Sweep

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 137-149

"Dit navolghende sijn sermoenen ende es wat verclaers vanden gheboden gods": Vijftiende-eeuwse Gentse decaloogsermoenen in hun context

Lisette Blokker

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 5-25

Byzantijnse boekepigrammen / metrische parateksten

Renaat Meesters

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 169-184

Behoedsters van het familiebedrijf? Vier weduwen-drukkers in het zestiende-eeuwse Antwerpen

Heleen Wyffels

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 285-299

"Sur l'ombre de quelque bonne paix?": Hertog-Bisschop Robrecht van Croÿ en de retoriek van zijn Blijde Intrede in Kamerijk (1529)

Aurelie Van de Meulebroucke

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 249-264

Praet, Bronkhorst en Boetzelaer: Adellijke weduwes in de bres voor het calvinisme tijdens en na de Beeldenstorm (1566-1567)

Nina Valkeneers and Violet Soen

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 265-284

De kracht van het verleden: De invloed van de Ilias op de karakterisering van Achilles en Ajax in de Posthomerica van Quintus van Smyrna

Tine Scheijnen

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 185-200

"Te veel heb ik van hem gehouden om hem niet te haten": De vlijmende liefde van Jean Racine in Andromaque

Delphine Calle

2015-01-26 Volume 69 • 2015 • 27-42