Articles

Een devoet epistel ghescreven enen koc

Louis De Man

2021-09-01 Volume 16 • 1962 • 185-217

Een handschrift uit Soeterbeeck met werk van Jan van Denemarken

A. Ampe

2020-11-05 Volume 34 • 1980 • 5-46

“Au cœur d’un amoureux, plus fidèle qu’heureux”: airs de cour in zeventiende-eeuwse Zuid-Nederlandse liedhandschriften in de Gentse Universiteitsbibliotheek

Tine De Koninck

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 33-46

De interactie tussen gender en homofoondominantie bij dt-fouten in de informele online communicatie van jongeren

Hanne Surkyn, Dominiek Sandra and Reinhild Vandekerckhove

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 135-154

Het Judeo-Grieks en de woordenlijst uit MS Vat. ebr 423

Niels De Ridder

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 47-63

Met het hoofd in de Cloud. Het digitale sublieme in de Vlaamse en Nederlandse roman

Ruben Vanden Berghe

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 155-172

Naar een pluricentrische Algemene Nederlandse Spraakkunst. Het gebruik van productiedata voor de beschrijving van nationale variatie.

Arne Dhondt, Timothy Colleman, Johan De Caluwe and Gauthier Delaby

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 85-133

Regionale variatie in Middelnederlandse spellingsystemen

Chris De Wulf

2019-11-05 Volume 73 • 2019 • 65-83

De rol van de Schelde in het Romeins transportsysteem (50 v.Chr. – 410 n. Chr.)

Toon Bongers

2019-09-10 Volume 73 • 2019 • 3-32

De typische verleidingsscène in de Griekse epiek

Laurens van der Wiel

2018-03-17 Volume 72 • 2018 • 69-82