• Show Filter Options

Articles

Laat of te Laat? Ouderdom in de laat Latijnse Elegieën van Maximianus (6e eeuw n.Chr.)

Nina Van der Sype

2021-10-25 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 261–275

De Spaanse inchoatiefconstructie in beeld. Clusteranalyse als antwoord op het quasi-synonymie vraagstuk

Sven Van Hulle and Renata Enghels

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 277–305

De heerlijke rekening als historische bron: een stand van het onderzoek betreffende het graafschap Vlaanderen (ca. 1450 – ca. 1795)

Tom De Waele

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 83–117

Onpersoonlijke datief-nominatiefwerkwoorden in het hedendaagse Duits: definitie, inventaris en semantische classificatie

Joren Somers

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 211–238

Affectieve ideeënpoëzie: Over kennis in de gedichten van Rozalie Hirs en Anne Carson

Helena Van Praet

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 307–323

Eenheid in verscheidenheid: Cultuurtransfers in Zuid-Nederlandse tijdschriften voor 1830

Vanessa Van Puyvelde and Charlotte van Hooijdonk

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 325–344

Klimaatfictie tussen hoop en vrees

Stef Craps

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 39–52

‘Lukretia geschonden zach geen wraak, ik al’: Juliane als Lucretia en Medea in Geeraardt Brandts De Veinzende Torquatus (1645)

Merel Waeyaert

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 345–358

Een universiteit voor Antwerpen. Van aspiratie naar proeftuin voor Belgisch onderwijsbeleid (1954-1971)

Alexia Coussement

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 23–38

Handgebaren in interacties met anderstaligen: een detailanalyse

Valentijn Prové, Kurt Feyaerts and Bert Oben

2021-10-20 Volume 75 • Issue 1 • 2021 • 187–209