Articles

De ambtenaar in de ondergeschikte besturen op het einde van het Ancien Régime.: Het statuut van het openbaar ambt. De benoemingsprocedures.

Author
  • P. Lenders

How to Cite:

Lenders, P., (1975) “De ambtenaar in de ondergeschikte besturen op het einde van het Ancien Régime.: Het statuut van het openbaar ambt. De benoemingsprocedures.”, Handelingen - Koninklijke Zuid-Nederlandse maatschappij voor taal- en letterkunde en geschiedenis 29, 83-159. doi: https://doi.org/10.21825/kzm.v29i0.20976

Downloads:
Download PDF
View PDF

253 Views

25 Downloads

Published on
22 Nov 1975
Peer Reviewed
License