Articles

De regulering van de hophandel tijdens de middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Een vergelijkende analyse van de reglementering van Aalst en Poperinge.

Kristof Papin

2012-03-01 2012 • Handelingen N.R. LXVI

De vergeten Gentse parochie. Het Spaans Kasteel in de 17de eeuw.

Griet Maréchal

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De Sint-Jacobskerk te Gent. Een onderzoek naar de betekenis van de stedelijke parochiekerk in de zestiende-eeuwse Nederlanden.

Anne-Laure Van Bruaene and Michal Bauwens

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Ten geleide

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Het testament van Jeronimus Lauwerein (21 juli 1509). Ambities en verwezenlijkingen van een parvenu.

Nico Dumalin

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Van gevaarlijke tot ‘vroede’ vrouwen. Oost-Vlaamse vroedvrouwen in de achttiende en begin negentiende eeuw.

Sofie De Veirman

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De originaliteit van een compilator Wereldkaarten in het Liber Floridus van Lambertus van Sint-Omaars.

Karen De Coene and Philippe De Maeyer

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Medewerkers aan dit nummer.

De redactie

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

Stad in de storm. Arbeidersvrouwen en het hongerjaar 1916.

Giselle Nath

2011-03-30 2011 • Handelingen N.R. LXV

De Gentse edelsmeden en hun ambachtsleven tijdens de 15de en 16de eeuw.

Emile Gezels

2010-04-03 2010 • Handelingen N.R. LXIV • 217-306