Artikels

Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis. Het voorbeeld van een anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482 : "Die wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen".

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Vlaenderen, B. (1984) “Verhalende bronnen en mentaliteitsgeschiedenis. Het voorbeeld van een anonieme, ongedateerde kroniek over de jaren 1477-1482 : "Die wonderlijcke oorloghen van Keyser Maximiliaen".”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 38(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v38i1.230