Artikels

Een antropologische kijk op heiligenverering.

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Pinxten, R. (2007) “Een antropologische kijk op heiligenverering.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 61(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v61i1.440