Artikels

Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Caenegem, R. & Milis, L. (1979) “Kritische uitgave van de "Precepta" van graaf Filips van de Elzas voor de stad Gent (1178).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 33(0). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.601