Artikels

Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e - midden 19e eeuw).

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Vandenbroeke, C. (1979) “Sociale en konjunkturele facetten van de linnennijverheid in Vlaanderen (late 14e - midden 19e eeuw).”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 33(0). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.602