Artikels

Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit : de industriële archeologie.

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: De Herdt, R. (1979) “Een nieuwe wetenschap op zoek naar een eigen identiteit : de industriële archeologie.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. 33(0). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v1i0.604