Gezegden over Sint Katharina met enige principiële beschouwingen over homonymie en synonymie

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Dupont, J. (1949) “Gezegden over Sint Katharina met enige principiële beschouwingen over homonymie en synonymie”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 23(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.89052