Tekstcritiek en Dialectologie. Naar aanleiding van Lodewijk van Velthem’s „Voortzetting van den Spiegel Historiael”, boek VII

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Loey, A. (1937) “Tekstcritiek en Dialectologie. Naar aanleiding van Lodewijk van Velthem’s „Voortzetting van den Spiegel Historiael”, boek VII”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 11(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.89035