Article

Wetstu war Crikenputte steet? Over Kriekenput 'exploitatie van grauwveen' en andere namen in en om het land van Reinaert

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Durme, L. (2014) “Wetstu war Crikenputte steet? Over Kriekenput 'exploitatie van grauwveen' en andere namen in en om het land van Reinaert”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 86(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.88769