Article

Alle wegen leiden naar Brussel Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Vannieuwenhuyze, B. (2013) “Alle wegen leiden naar Brussel Bestemmingshodonymie als kapstok voor de studie van het historische wegennet”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 85(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.88750