Article

Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Ramandt, A. & Vannieuwenhuyze, B. (2012) “Kompastoponymie in de Zuidelijke Nederlanden tijdens het ancien régime”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 84(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.88731