Article

Woordstudies in het betekenisveld 'Afrastering '

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Bakel, J. (2000) “Woordstudies in het betekenisveld 'Afrastering '”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 72(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.88575