Article

Onomastische studiën uit het jaar 1945 Bibliographische lijst

Authors: ,

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van De Wijer, H. & Draye, H. (1946) “Onomastische studiën uit het jaar 1945 Bibliographische lijst”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 20(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.87982