Article

Het suffix -er in plaatsnamen

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Van Loey, A. (1943) “Het suffix -er in plaatsnamen”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie. 17(1). doi: https://doi.org/10.21825/hctd.87920