Oorkonden en mededelingen

Een voorgenomen inlijving van de abdij Eversham bij het kapittel te Ieper

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: English, M. (1939) “Een voorgenomen inlijving van de abdij Eversham bij het kapittel te Ieper”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 82(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v82i1-2.4080