Oorkonden en mededelingen

"Cracht" en "(Veel)voude cracht" als stafbeding in Brugse rechtsteksten

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Wyffels, C. (1958) “"Cracht" en "(Veel)voude cracht" als stafbeding in Brugse rechtsteksten”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 95(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v95i1-2.4195