Oorkonden en mededelingen

Een brief over het werk van Simon Stevin door zijn zoon Hendrik, 1636

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Schouteet, A. (1964) “Een brief over het werk van Simon Stevin door zijn zoon Hendrik, 1636”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 101(1). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v101i1.4271