Oorkonden en mededelingen

Inventaris van het archief van de Brugse Rederijkersgilden van de H. Geest, van de Drie Santinnen en van het H. Kruis op het stadsarchief te Brugge

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Schouteet, A. (1977) “Inventaris van het archief van de Brugse Rederijkersgilden van de H. Geest, van de Drie Santinnen en van het H. Kruis op het stadsarchief te Brugge”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 114(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v114i3-4.4411