Bijdragen

"Die niet arbeyd, en zal niet winnen." Achttiende-eeuwse predikanten over armoede.

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Dewilde, M. (1992) “"Die niet arbeyd, en zal niet winnen." Achttiende-eeuwse predikanten over armoede.”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 129(1-2). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v129i1-2.4561