Kleine Bijdragen

Een bakermat van het kapitalisme : Brugge in de 14de eeuw.

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Murray, J. (1994) “Een bakermat van het kapitalisme : Brugge in de 14de eeuw.”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 131(1-3). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v131i1-3.4599