Biografica

Kanunnik Théodore Arents de Beerteghem, 1816-1886

Author:

Abstract

Keywords:

How to Cite: Janssens de Bisthoven, B. (1996) “Kanunnik Théodore Arents de Beerteghem, 1816-1886”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis. 133(1-3). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v133i1-3.4624