Artikels

Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis

Author
  • Noël Geirnaert

How to Cite:

Geirnaert, N., (2011) “Vroege religiegeschiedenis en plaatsnaamkunde: vage sporen van de vroegste Brugse geschiedenis”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 148(1), 45-54. doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v148i1.19126

Downloads:
Download PDF
View PDF

302 Views

79 Downloads

Published on
30 Jun 2011
Peer Reviewed
License