Tweede ‘eerste-steenlegging’ in 1882 van de Gentse haveninstallaties: De Voorhaven

Author:

Abstract

Een onmiskenbaar Brusselse gedenkpenning, met de duivel dodende stadspatroon Sint-Michiel, uitgegeven door de vereniging ‘Le Waterzoei de Bruxelles’ vermeldt als te gedenken gebeurtenis het leggen van de ‘tweede steen’ voor de Gentse maritieme installaties in 1882. Die was bestemd voor de bouw van de kaaimuren van de Voorhaven, die in dit artikeltje kort beschreven en geïllustreerd wordt. In een tweede bijdrage, eveneens in dit GT nummer, wordt uit de doeken gedaan hoe de Brus selaars er toe kwamen deze Gentse gebeurtenis te gedenken.

Keywords:

How to Cite: Taymans, H. (2022) “Tweede ‘eerste-steenlegging’ in 1882 van de Gentse haveninstallaties: De Voorhaven”, Ghendtsche Tydinghen. 51(2). doi: https://doi.org/10.21825/gt.90304