Artikels

Krakers in 1707? Jacobus Abat in geschil met Jan Baptiste de Wagheneere over de ontruiming van een huis.

Author
  • Danny Mattens

Abstract

Jacobus Abat en Jan Baptiste de Wagheneere vochten in 1707 een geschil over een woningeigendom dat uiteindelijk door de schepenen van de Keure van de stad Gent werd beslecht. Hoewel het hier niet echt om ‘krakers’ gaat zoals we nu kennen, geeft de korte beschrijving van dit conflict toch aan dat eigendommen van huizen en gronden driehonderd jaar geleden terdege vastlagen en dat schriftelijke eigendomsbewijzen bij conflicten ook toen erg nuttig waren. Een kadaster van eigendommen zoals dat nu ongeveer tweehonderd jaar functioneert, bestond nog niet.

How to Cite:

Mattens, D., (2020) “Krakers in 1707? Jacobus Abat in geschil met Jan Baptiste de Wagheneere over de ontruiming van een huis.”, Ghendtsche Tydinghen 49(6), 362–364. doi: https://doi.org/10.21825/gt.85036

Rights: Copyright

Downloads:
Download PDF
View PDF

212 Views

34 Downloads

Published on
01 Nov 2020
License