Artikels

Charles De Buck – Rosalie Vander Waerden en hun katoendrukkerij op de stadsvesten aan de Wondelgemse meersen

Authors
  • Daniël Sabbe
  • Luc Devriese

Abstract

Charles De Buck en zijn vrouw Rosalie Vander Waerden vormen een typisch voorbeeld van Gentse textielfabrikanten in de eerste helft van de jaren 1800. Ze waren orangist, maar participeerden evengoed in het pa - ro chieleven en de parochiaal georganiseerde armenzorg. Hun weinig ge - kende bedrijf was een katoendrukkerij gevestigd op een bolwerk tussen de buiten- en de binnengracht van de stadsvesten (Blaisantvest vanaf 1827) wes te lijk van de Muidepoort. Na het opheffen van de stadstollen in 1860 bleef het bedrijfje bestaan aan de stadszijde van de in 1863 gegraven Nieuwe Vaart. Het werd echter aanzienlijk uitgebreid met een katoenspinnerij - weverij aan de andere zijde van het kanaal onder de naam Parmentier - Van Hoegaerden, bij de Gentenaars gekend als de Gès fa brie ke (Gras fa briek). Die bijnaam is afgeleid van de uitgestrekte Wondel gemse Meer sen, locatie van het bedrijf.

How to Cite:

Sabbe, D. & Devriese, L., (2020) “Charles De Buck – Rosalie Vander Waerden en hun katoendrukkerij op de stadsvesten aan de Wondelgemse meersen”, Ghendtsche Tydinghen 48(6), 324–333. doi: https://doi.org/10.21825/gt.85032

Rights: Copyright

Downloads:
Download PDF
View PDF

80 Views

7 Downloads

Published on
01 Nov 2020
License